مقایسه‌ی فراوانی دنتینال میکرو کرک بعد از Apical Resection در ریشه‌ها ی دارای پست ریختگی و فایبرپست


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • س س
  • س س
  • س س
  • س س
  • س س

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 23 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 آبان 1400