دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازدید کننده گرامی ؛ مقالات آماده انتشار، مقالات تکمیل شده ای هستند که هنوز نیاز به ویرایش نهایی دارند؛ بنابراین به محض آماده شدن در قسمت مقالات شماره جاری به طور کامل در دسترس شما قرار می گیرند.

مقاله پژوهشی

ارزیابی اثرات آنتی باکتریال شالومین II و کلرهگزیدین بر روی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و استرپتوکوک موتانس: یک مطالعه آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.75115.2316

امیر حسین بزمی؛ منصور امین؛ فاطمه بابادی


تاثیر مداخله ی آموزشی بر "دقت مراقبین سلامت" در " ارجاع گروه های هدف سلامت دهان به دندانپزشک "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.74102.2302

الهام بزرگمهر؛ نرگس شیرزایی؛ مرضیه دقتی پور


اخلاق حرفه ای در تحلیل داده های علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.24226

حسن دوستی؛ علی احمدی امین


گزارش مورد

رخداد همزمان لنفانژیومای بزرگ زبانی و زبان جغرافیایی: گزارش یک مورد و مروری بر مقالات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.24227

فاطمه اولیاء؛ احسان بابایی زارچ؛ یاسمن صباغ زادگان


مقاله پژوهشی

بررسی شیوع انواع فرنوم لیبیال ماگزیلا و دیاستم دندان های سانترال ماگزیلا در کودکان٣-٦ سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.24228

مائده صالحی؛ طاهره ملانیا؛ ملیکا ملایی؛ امیررضا طبرستانی؛ فاطمه قربانی؛ محمود موسی زاده؛ اعظم نحوی


مقایسه تاثیر آگاهی بخشی به صورت شفاهی یا به وسیله بروشورآموزشی برمیزان درد و اضطراب در جراحی دندان مولر سوم نهفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.24229

احسان علی آبادی؛ امین نجارزاده


ارتباط سطح ویتامین D با التهاب لثه در کودکان دارای دیابت نوع 1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.24266

محسن اکبری بزم؛ خدیجه ابدال؛ الهام شفیعی؛ الهام علیزاده؛ آرمین لاله؛ لیلا ناصری


شیوع خطاهای حین درمان و رادیولوسنسی پری آپیکال در نمونه ای از دندان های درمان ریشه شده: بررسی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.24267

سحر کریم پور؛ مریم فرقانی؛ علی مشکوری؛ ثمره مرتضوی؛ آرمیتا روحانی؛ علی Kazemian


مقایسه دریافت‌های غذایی بر اساس هرم غذایی در بیماران با دندان مصنوعی کامل و افراد با دندان های طبیعی مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی طوبی ساری در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.24268

آتنا رمضانی؛ عاطفه رمضانی؛ narges tavahodi؛ طاهره ملانیا


بررسی تنوعات آناتومیک سینوس اسفنوئید و ساختارهای مجاور آن با استفاده از CBCT در جمعیت شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22038/jmds.2024.24269

علی رضایی؛ سید امیر علی حاج سید علیخانی؛ اعظم احمدیان یزدی؛ عطیه صفایی