دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازدید کننده گرامی ؛ مقالات آماده انتشار، مقالات تکمیل شده ای هستند که هنوز نیاز به ویرایش نهایی دارند؛ بنابراین به محض آماده شدن در قسمت مقالات شماره جاری به طور کامل در دسترس شما قرار می گیرند.
بررسی پرونده ضایعات دهانی و فک و صورت در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی یزد طی سال های 1389 تا 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21940

سیدحسین طباطبایی؛ سجاد ابومحمدی اردکانی؛ فاطمه اولیاء


طراحی پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی آن جهت بررسی اثر ارتودنسی ثابت بر زندگی روزانه بیماران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21941

صدف اکبری؛ رضا قربانی پور؛ محمد مهدی نقیبی؛ صدیقه شیخ زاده؛ همت قلی نیا


ارزیابی تاثیر پروتکل ارتباطی کلینسین - بیمار در کنترل علائم حیاتی (نبض و فشار خون) بیماران اورژانس درمان ریشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21942

مریم کاظمی پور؛ مصطفی مهربان؛ فاطمه اولیاء


بررسی نگرش و نظرات متخصصین درمان ریشه در ارتباط با ارتقاء یادگیری جراحی اپیکو در پره کلینیک و کلینیک درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21943

سیاوش موشخیان؛ مریم قره چاهی؛ زینب موسوی؛ امیر حسین دانشور


بررسی میزان رضایتمندی اساتید و دانشجویان در استفاده از رادیوگرافی کانونشنال و دیجیتال در بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21944

آرمیتا روحانی؛ ندا نقوی؛ محدثه پسندیده


ارزیابی فراوانی تومورهای دهان، فک و صورت در نمونه های ارجاع شده به بخش آسیب شناسی کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21945

فائزه آزموده؛ آیدا مخلصی؛ فاطمه رحمانی؛ سجاد نوریان


تاثیر مصرف دمنوش های گیاهی بابونه و زعفران بر pH بزاق : یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21946

معصومه شیرزایی


بررسی میزان High-Sensitivity C-reactive protein در بزاق و سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21947

شادی ثقفی؛ محمد سوختانلو؛ فاطمه زیدآبادی؛ عبدالله جوان رشید


مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، رضایت بیمار و میزان اضطراب ناشی از درمان در بیماران تحت درمان با ارتودنسی ثابت و منظم کننده های شفاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21948

هومان شفاعی؛ فهیمه فرزانگان؛ مصطفی صادقی؛ پریا رئیسی؛ سجاد کلاته؛ لهراسب دهقانی


مقایسه استحکام باند برشی رزین مدیفاید گلاس آینومر به عاج دندان های شیری به دنبال روش های مختلف آماده سازی عاج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21949

رسول صاحب علم؛ علیرضا صراف شیرازی؛ مرضیه بسکابادی؛ ناهید جهان تیغ؛ فاطمه سردار


بررسی ارتباط خلق کودکان با اضطراف دندانپزشکی در کودکان 6 تا 11 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21950

زهرا بحرالعلومی؛ فاطمه زارع بیدکی؛ آمنه حسینی بکانی؛ پریسا بوستانی فرد


آنژیولیپوم دهانی: ارائه یک مورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.21951

مصطفی علیزاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ تورج واعظی


بررسی سطح مهارت های اخلاقی در دندانپزشکان عمومی شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.22009

مریم کاظمی پور؛ سید عباس سادات حسینی؛ فاطمه حسنی ساطحی


مقایسه اثر ضد دردی یک نوع داروی گیاهی و ایبوپروفن بر درد پس از درمان کانال ریشه: مطالعه کارآزمایی بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.22010

نرجس هوشیاری؛ عباس مسگرانی؛ فاطمه کشور دوست کلثی؛ مریم زمان زاده؛ محمود موسی زاده


تاثیر استفاده از خمیرهای الماسی بر دوام پرداخت (polish retention) دو نوع نانو کامپوزیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.22011

مهشید محمدی بصیر؛ سبحان یوسفوند؛ فاطمه فرزانه؛ حسین لباف؛ حانیه السادات امامی رضوی


بررسی میزان مواجهه دندانپزشکان با بیماران مضطرب و کاربرد تکنیک های مدیریت رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.22012

مرضیه عابدینی؛ الهام سادات بیننده؛ بهاره طحانی


کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده دندانپزشکی گرگان از دیدگاه دانشجویان در سال 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.22013

علیرضا حیدری؛ زهرا خطیر نامنی؛ مهدی عباس آبادی؛ نرگس رفیعی؛ مرضیه احمدی؛ حدیثه سراوائی


بررسی تراکم ماست سل در ضایعات التهابی پری آپیکال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.22014

نجمه جعفری؛ سیدحسین طباطبایی؛ نسترن دهقان


تحلیل پل های دندانی تحت بارگذاری ترمومکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22038/jmds.2023.22015

فرشید صالحی شهرکی؛ زهرا زمانی؛ مسعود رهانی فرد