کلیدواژه‌ها = سایتوکاین
افزایش غلظت سایتوکاین های IL-6 و IL-1α و IL-1β و کاهش غلظت TGF-β در شیار لثه و پلاسمای افراد واکسینه شده Covid-19

دوره 47، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 54-61

10.22038/jmds.2022.61737.2117

امیر حسین فتحی؛ سید معین فقیه؛ سیده کیمیا زمانی؛ سیامک صندوقچیان شتربانی


بررسی اثر پلی‏مورفیسم ژن سایتوکاین های پیش‏التهابی در بیماری پریودنتیت مهاجم ژنرالیزه

دوره 33، شماره 3، مهر 1388، صفحه 231-240

10.22038/jmds.2009.1269

احمدرضا عبادیان؛ مهرداد رادور؛ حمیدرضا عرب؛ جلیل توکل افشاری؛ ناصر سرگلزایی؛ سلمان قره گزلو؛ اعظم بروک؛ مژگان شیرخانی