کلیدواژه‌ها = کنترل عفونت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مقایسه ای دانش، عملکرد و نگرش مسئولین فنی و نظارت آنها بر کلینیک‌های عمومی و دندانپزشکی سطح شهر مشهد: یک مطالعه مقطعی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 44-53

10.22038/jmds.2021.49993.1926

جواد سرآبادانی؛ مهناز فضائلی؛ کیارش قزوینی؛ علی لبافچی؛ صدیقه کرباسی؛ ارمغان صالحی؛ عبدالله جوان


3. بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی مشهد در رابطه با کنترل عفونت در سال 1386

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 53-62

10.22038/jmds.2009.1292

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی؛ زهرا صدیقی


4. بررسی آلودگی میکروبی پامیس های پرداخت کننده در لابراتوارهای شهر شیراز

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 295-304

10.22038/jmds.2005.1495

مهرو وجدانی؛ بهروز خوش قدم؛ محمد زیبایی