کلیدواژه‌ها = استحکام فشاری
تعداد مقالات: 3
1. مشخصه‌یابی و ارزیابی ریزساختار، خواص فیزیکی و مکانیکی آمالگام‌های دندانی رایج در کشور

دوره 43، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 155-166

10.22038/jmds.2019.13179

زهرا محمدی؛ عبدالرضا شیخ مهدی مسگر؛ سعیدرضا رحمدار؛ الهام فرهنگی


3. مقایسه استحکام فشاری و کششی قطری دو نوع کامپوزیت نانو و دو نوع کامپوزیت هیبرید

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 281-290

10.22038/jmds.2010.1178

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سیدمجید موسوی نسب؛ سید عبدالحجه علوی