کلیدواژه‌ها = پرفوراسیون
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فسفات بافر سالین روی استحکام باند Mineral Trioxide Aggregate در حضور آلودگی خونی در پرفوراسیون های شبیه سازی شده ناحیه فورکا

دوره 43، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 352-359

10.22038/jmds.2019.14196

نگین قاسمی؛ سعید رحیمی؛ شهریار شاهی؛ سعید نظافتی؛ فرشته همتی؛ حمید یاوری؛ امین سالم میلانی


2. گزارش یک مورد پرفوراسیون وسیع فک بالا ناشی از موکورمایکوزیس و درمان آن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 335-340

10.22038/jmds.2012.55

حمیدرضا عبدالصمدی؛ مهدیه زرآبادی پور؛ سمیرا ساعتی؛ پرویز ترک زبان؛ حافظ آریامنش؛ فاطمه احمدی متمایل