نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر تعداد دفعات پخت پرسلن بر روی استحکام باند برشی سه نوع سیستم تمام سرامیکی

دوره 37، شماره 4، دی 1392، صفحه 301-308

10.22038/jmds.2013.1920

بیژن حیدری؛ حافظ آریامنش؛ نگار جوادی؛ سارا خزاعی؛ میثم خالصی


2. بررسی تاثیر آماده سازی‏های سطحی مختلف پست‏های فایبر بر استحکام باند به کور کامپوزیتی در محیط آزمایشگاهی

دوره 37، شماره 2، تیر 1392، صفحه 111-118

10.22038/jmds.2013.587

بیژن حیدری؛ سارا خزاعی؛ مهدی جوان؛ ساره نادعلیزاده؛ حافظ آریامنش