نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دهان شویه کلرهگزیدین 12/0% بر میکروهاردنس و الاستیک مدولوس عاج و سمان دندان های کشیده شده در اثر پریودونتیت مزمن و سالم

دوره 45، شماره 3، مهر 1400، صفحه 230-236

10.22038/jmds.2021.54222.1992

سید علی بنی هاشم راد؛ سیده حوریه موسوی بندرآبادی؛ امیر رضا مکبری؛ احمد بنی هاشم؛ سارا مجیدی نیا


2. مدیریت تروماهای دندانی و موارد ارجاع آن در دندانپزشکان عمومی شهر مشهد در سال 1395

دوره 44، شماره 3، مهر 1399، صفحه 228-235

10.22038/jmds.2020.43678.1850

آرمیتا روحانی؛ محبوبه نوری؛ سارا مجیدی نیا؛ مجید اکبری