نویسنده = ���������� �������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر پخت های مکرر پرسلن بر مقاومت به کروژن و خصوصیات سطحی آلیاژهای بیس متال

دوره 43، شماره 3، مهر 1398، صفحه 227-241

10.22038/jmds.2019.13841

نفیسه اسدزاده عقدایی؛ فوژان قربانیان فرد؛ دلارام قائمی


2. بررسی اثر موقعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران بی دندان

دوره 32، شماره 4، دی 1387، صفحه 385-292

10.22038/jmds.2008.1301

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ حسین اخویزادگان؛ نفیسه نفیسه اسدزاده عقدایی