نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش مورد: سمنتواسئوس دیسپلازی غیرمعمول در فک بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22038/jmds.2022.19470

زهرا جهانشاهی افشار؛ علیرضا بابایی؛ مریم سیدمجیدی؛ مریم جوهری