نویسنده = حسین عرفایی
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه آزمایشگاهی تغییر رنگ مینای دندانهای شیری ناشی از مصرف سه نوع قطره آهن

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 247-254

10.22038/jmds.2006.1436

محبوبه شب زنده دار؛ عباس مکارم؛ حسین عرفایی؛ زهرا خشایارمنش؛ سعید ابراهیم زاده