نویسنده = �������������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آدامس حاوی کلپوره بر کاهش میزان استرپتوکوک موتانس بزاق

دوره 42، شماره 2، تیر 1397، صفحه 141-150

10.22038/jmds.2018.10889

سمیه خرمیان طوسی؛ احمد جعفری؛ سید محمود امین مرعشی؛ سالومه فرامرزی نیکنام؛ ملیحه فرید فرید