دوره و شماره: دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384 (پاییز و زمستان 1384) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال زنان با شاخص های رادیومورفومتریک استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک

صفحه 145-152

ماهرخ ایمانی مقدم؛ علی باقرپور؛ محمد رضا هاتف؛ سعید ابراهیم زاده


6. بررسی اکلوژن و شاخص‎های سفالومتریک فک و صورت در کودکان با آدنوئید بزرگ

صفحه 187-192

سید ابراهیم جباری فر؛ سید مهدی سنبلستان؛ علیرضا عمرانی؛ فرح خرم


10. بررسی آزمایشگاهی اثر دمای سیلندر و لاینر بر ابعاد پست ریختگی در فلزات بیس

صفحه 215-222

محمد رضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حبیب الله اسماعیلی


18. بررسی اثر القاء استخوان سازی ترکیبات Statin در rat

صفحه 287-294

بهزاد هوشمند؛ بهنام اسلامی؛ شهره عموئی


گزارش مورد

20. گزارش یک مورد سندرم سربرو- اکولو- نازال

صفحه 305-310

آرزو جهان‌بین؛ حمیدرضا کیانی فر؛ سعید طالبی