موضوعات = پاتولوژی دهان
تعداد مقالات: 19
1. بررسی هیستولوژیک ترومای اکلوژن بر پالپ و پری اپیکال دندان مولر سگ : مطالعه حیوانی

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 56-66

اعظم السادات مدنی؛ نوشین محتشم؛ مریم بیدار؛ آناهید جویا؛ سهند سمیعی راد


2. ردیابی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در آملوبلاستوما به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 298-306

رضا زارع محمودآبادی؛ شادی ثقفی؛ فرناز مهاجرتهران؛ فرهاد جعفری؛ شقایق رفیعی؛ مائده شکری


3. بررسی اثر Bevel و زوایای لبه ای حفره در توزیع استرس ترمیمهای کامپوزیتی غیرمستقیم به روش آنالیز اجزای محدود

دوره 42، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-201

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ رضا کارگر بداف


4. تظاهر زنجیره لامینین 5 گاما 2 درکارسینوم سلول سنگفرشی دهان و وروکوس کارسینوما و دیسپلازی مخاط دهان

دوره 42، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 258-247

حمیرا مردانی؛ بهاره راشنوادی؛ نوشین افشارمقدم


6. گزارش یک مورد ملانومای بدخیم دهان در خلف مندیبل

دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-94

آناهیتا قربانی؛ مائده صالحی؛ علیرضا قنادان؛ طاهره ملانیا


8. بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی

دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-58

سپیده سیف؛ زهره جعفری اشکاوندی؛ مریم مردانی؛ نسرین حمیدی زاده


9. گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم فک پایین در کودک 8 ساله

دوره 41، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 289-294

آتنا شیوا؛ امیرحسین پاکروان


10. بررسی آگاهی کارورزان دانشکده پزشکی ساری و بابل از پریودنتیت در سال 93-1392

دوره 41، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 263-272

آویده معبودی؛ محدثه حیدری؛ آتنا شیوا؛ مهتاب ابراهیمی نژاد


11. افزایش حجم غیر معمول فکین در بیمار مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه : یک گزارش مورد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-2

آتس سا پاک فطرت؛ زهره دلیرثانی؛ نجمه انبیایی؛ شادی ثقفی؛ صدیقه مدرس موسوی


12. بررسی کارایی پلیت‌ روی مخاطی در درمان شکستگی‌های تیغه کامی فک فوقانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 345-352

سمیه عبداله پور؛ امین راه پیما؛ سعیده خواجه احمدی


13. مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 317-324

سیدعلی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ کاظم فاطمی؛ محمد گرایلی؛ عبدالله جوان


14. گزارش یک مورد Palisaded Encapsulated Neuroma (PEN)در لثه لینگوال مندیبل

دوره 40، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 303-308

آرزو ریانی؛ صفورا سیفی؛ منصوره محمدی؛ فاطمه علی اکبر پور؛ زهرا علیزاده؛ سینا عرب شیبانی


16. گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوع (MEN2B) 2B

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 335-342

مریم امیرچقماقی؛ نوشین محتشم؛ پگاه مسنن مظفری


19. بررسی اثر القاء استخوان سازی ترکیبات Statin در rat

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 287-294

بهزاد هوشمند؛ بهنام اسلامی؛ شهره عموئی