دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1388 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه اکلوژن با اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در کودکان پیش دبستانی شش ساله مشهد-ایران

صفحه 267-276

10.22038/jmds.2009.1253

بهاره بقایی؛ بهجت الملوک عجمی؛ بهاره حافظ؛ نیلوفر خالصه؛ علیرضا صراف شیرازی


تاثیر کلینیکی و رادیوگرافیک آلندرونات سدیم در پریودنتیت متوسط مزمن

صفحه 285-290

10.22038/jmds.2009.1255

نیلوفر جنابیان؛ سینا حقانی فر؛ علی اکبر مقدم نیا؛ نیلوفر حسن نیا


تعیین ارتباط بین سردردهای مزمن با ضایعات سرویکالی بدون پوسیدگی دندان ها

صفحه 301-310

10.22038/jmds.2009.1257

عبدالرحیم داوری؛ محمد حسن اسلامی؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سیدمجید موسوی نسب؛ مجتبی صالحی


گزارش مورد

گزارش مورد: نوریلمومای دژنره داخل استخوان فک پایین در یک خانم 23 ساله

صفحه 353-360

10.22038/jmds.2009.1262

جهانشاه صالحی نژاد؛ فرامرز بابازاده؛ شادی ثقفی؛ رضا زارع محمود آبادی؛ علیرضا رجائی