دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، تابستان 1388 
2. مقایسه اثر استفاده از مسواک برقی و دستی بر شاخص‏های بهداشت دهان افراد تحت درمان ارتودنسی ثابت

صفحه 97-106

سید علی بنی‏ هاشم راد؛ آرزو جهان بین؛ حبیب الله اسماعیلی؛ مینو صناعی مقدم


3. بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در ارتباط با سرطان دهان در مشهد-ایران در سال 1387

صفحه 107-114

شادی ثقفی؛ رضا زارع محمودآبادی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ فرناز فلکی؛ شهاب فرخی زاد


4. ارزیابی پیچ‏های ثابت کننده بین فکی در درمان شکستگی‏های فک پایین

صفحه 115-120

عطاء الله حبیبی؛ امین راه پیما؛ علیرضا حلاج مفرد


8. بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی

صفحه 145-152

نصرا... ساغروانیان؛ عطاءا... حبیبی؛ نوشین محتشم؛ منور افضل آقایی؛ آتنا شیوا؛ سحر بابازاده


9. اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITI

صفحه 153-160

ناصر سرگلزایی؛ امیر معین تقوی؛ مهرداد رادور؛ حمیدرضا عرب؛ مجیدرضا مختاری


10. بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی

صفحه 161-168

جعفر قره چاهی؛ فاطمه رستمخانی؛ محمد اسدا... زاده؛ سیدمجتبی زبرجد


11. بررسی بروز آنتی ژن‏های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی

صفحه 169-176

نوشین محتشم؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوریه شریفی؛ محمد تقی شاکری؛ شیما عامل قریب؛ ستاره شجاعی