دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، پاییز 1387 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر فرول و نوع سمان بر استحکام شکست دندان های پست، کور و کراون شده

صفحه 183-188

نفیسه اسدزاده عقدایی؛ رضا گوهریان؛ امین اسدالهی


2. بررسی شاخص های پریودنتال در اختلالات افسردگی

صفحه 189-194

سید علی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ محمود طباطبایی


4. بررسی تأثیر کاربرد دهانشویه سدیم فلوراید بر خصوصیات الاستیکی چین های الاستومری

صفحه 199-206

براتعلی رمضان زاده؛ نادیا حسن زاده؛ ندا اسلامی؛ محبوبه دهقانی محمدآبادی؛ حبیب الله اسماعیلی


گزارش مورد

11. گزارش مورد : جابجا شدن دندان عقل مندیبل به فضای پتریگومندیبولار در حین کشیدن دندان

صفحه 253-256

مجید عشق پور؛ فرامرز بابازاده؛ علی اصغر حسین پور خرازی