دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، زمستان 1387 
3. بررسی تأثیر درمان غیر جراحی پریودنتال بر میزان هموگلوبین گلیکوزید در بیماران دیابتی نوع II

صفحه 269-276

فائزه بصیری؛ سولماز اکبری؛ احمد حائریان اردکانی؛ محمد افخمی اردکانی؛ محمداسماعیل آیت


5. بررسی اثر موقعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران بی دندان

صفحه 385-292

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ حسین اخویزادگان؛ نفیسه نفیسه اسدزاده عقدایی


7. بررسی دو تکنیک کرایو و کوتر در حذف ضایعات اپولیس فیشوراتوم

صفحه 301-308

امیر منصور شیرانی؛ پریچهر غلیانی؛ بهنوش سلاح برزین


گزارش مورد

11. گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانس

صفحه 333-338

آتس سا پاک فطرت؛ فرناز فلکی؛ زهرا دلاوریان؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ نوشین محتشم