موضوعات = جراحی دهان
تعداد مقالات: 14
2. گزارش یک مورد استئوبلاستومای فک تحتانی همراه با تحلیل ریشه

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-96

مهدی غلامی؛ مهدی فانی؛ علی لبافچی


3. ارزیابی مشکلات پریودنتال دندان مولر دوم فک بالا به دنبال جراحی دندان مولر سوم فک بالا

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-90

مجید رضا مختاری؛ سولماز پورگنابادی؛ سمیه ابراهیمی بنده قرایی؛ رضا شاه اکبری


6. مقایسه معایب و مزایای تکنیکهای الکتروسرجری و استفاده از اسکالپل در برشهای داخل دهانی جراحیهای ارتوگناتیک

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-158

رضا شاه اکبری؛ برات ا.. شبان؛ مجید عشق پور؛ شمسی کوهی خواجه ها؛ شمیمه اسدی


7. گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم فک پایین در کودک 8 ساله

دوره 41، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 289-294

آتنا شیوا؛ امیرحسین پاکروان


8. درمان ترکیبی یک مورد نادر فیبروز تحت مخاطی کودکان: گزارش مورد

دوره 41، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 189-196

سهند سمیعی راد؛ حسین خلیفه؛ محسن قلی زاده؛ سیده سودابه فاطمی


9. بررسی میزان آگاهی والدین کودکان 12-8 سال در ارتباط با ترومای دندان های بیرون افتاده در شهر اصفهان در سال 1395-1394

دوره 41، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-50

شیرین شاه ناصری؛ زهرا خلیلی؛ سیدامیر موسوی؛ نجمه جعفری


10. بررسی کارایی پلیت‌ روی مخاطی در درمان شکستگی‌های تیغه کامی فک فوقانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 345-352

سمیه عبداله پور؛ امین راه پیما؛ سعیده خواجه احمدی


11. گزارش یک مورد Palisaded Encapsulated Neuroma (PEN)در لثه لینگوال مندیبل

دوره 40، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 303-308

آرزو ریانی؛ صفورا سیفی؛ منصوره محمدی؛ فاطمه علی اکبر پور؛ زهرا علیزاده؛ سینا عرب شیبانی


12. بررسی و مقایسه میزان از دست دادن خون حین انواع مختلف جراحی ارتوگناتیک

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 159-166

سیدجابر میرجانی؛ علیرضا شریفیان عطار؛ فاطمه خسروی؛ مجید عشق پور