دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 90، پاییز 1393، صفحه 193-280 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر کامپوزیت Flowable بر پایداری باند کامپوزیت Packable به عاج به دنبال سیکل‏های حرارتی و مکانیکی

صفحه 193-200

زهرا جابری انصاری؛ امیر قاسمی؛ مریم اشرقی؛ مریم ایروانی


4. ارزیابی تراکم عروق خونی در نئوپلاسم های شایع و بدخیم غده بزاقی

صفحه 221-232

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ فرزاد یزدانی؛ زهرا دهقان؛ علی اکبر محمودی؛ ثریا خفری


6. بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت آپیکالی سیلرهای MTA Fillapex، iRoot SP و AH-Plus

صفحه 1-2

مریم فرقانی؛ مریم بیدار؛ نیلوفر صادق الحسینی؛ ندا نقوی؛ نگین عطاران مشهدی


مقاله پژوهشی

8. بررسی ریسک فاکتورهای مرتبط با پوسیدگی در کودکان زیر 6 سال تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر مشهد در سال 1391

صفحه 257-266

مریم مهرابخانی؛ بهجت الملوک عجمی؛ مهرناز خادمی؛ سارا ارسطو


گزارش مورد

10. ترابکولار جوونایل اوسی فاینگ فیبروما در فک پایین: گزارش مورد

صفحه 275-280

نوشین محتشم؛ مجید عشق پور؛ اعظم روشن میر؛ فاطمه حافظ ملکی؛ سمیه عبدالله پور