دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، زمستان 1398 
2. تعیین اثر خمیردندان حاوی پروپولیس بر پلاک دندانی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاهدان

صفحه 323-330

سمیه انصاری مقدم؛ علیرضا رئیسی؛ میترا مهربانی؛ علیرضا انصاری مقدم


3. مقایسه تغییرات ابعادی سیلر NanoZnO با سیلرهای پالپ دنت و AH26

صفحه 331-343

مریم جاویدی؛ مینا زارعی؛ لاله آخوندزاده؛ حسین باقری؛ مریم قره چاهی


4. مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس

صفحه 344-351

عبدالرحیم داوری؛ احمد مصدق؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سید مهدی مرتضوی سانیجی


5. تأثیر فسفات بافر سالین روی استحکام باند Mineral Trioxide Aggregate در حضور آلودگی خونی در پرفوراسیون های شبیه سازی شده ناحیه فورکا

صفحه 352-359

نگین قاسمی؛ سعید رحیمی؛ شهریار شاهی؛ سعید نظافتی؛ فرشته همتی؛ حمید یاوری؛ امین سالم میلانی


گزارش مورد

10. گزارش یک مورد تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک با شکایت اصلی عدم تطابق پروتز دندانی

صفحه 401-405

مجید صنعت خانی؛ زهرا دلاوریان؛ آتس سا پاک فطرت؛ نگین سمیعی