دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 94-1 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رعایت اصول حفاظتی اشعه در مطبهای دندانپزشکی شهر مشهد

صفحه 1-10

اعظم احمدیان یزدی؛ ثمره مرتضوی؛ غلامحسن رحمان نیا


2. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت ماده فیشورسیلانت متداول با ماده رزینی Icon

صفحه 11-18

مهرداد برکتین؛ داوود قاسمی تودشکچوئی؛ مهری صفری؛ شیما امیدی


3. بررسی و نقد مقالات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی ایران - منتشر شده به زبان انگلیسی – طی سالهای 2012-1999

صفحه 19-30

آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ محمد تقی شاکری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ پگاه مسنن مظفری؛ امیر معین تقوی؛ بهزاد کریمی مبارکه


6. بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی

صفحه 49-58

سپیده سیف؛ زهره جعفری اشکاوندی؛ مریم مردانی؛ نسرین حمیدی زاده


گزارش مورد

10. گزارش یک مورد ملانومای بدخیم دهان در خلف مندیبل

صفحه 87-94

آناهیتا قربانی؛ مائده صالحی؛ علیرضا قنادان؛ طاهره ملانیا