کلیدواژه‌ها = فک پایین
تعداد مقالات: 5
1. گزارش یک مورد استئوبلاستومای فک تحتانی همراه با تحلیل ریشه

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-96

مهدی غلامی؛ مهدی فانی؛ علی لبافچی


2. گزارش یک مورد نادر فیبروز هیستیوسایتومای بدخیم فک پایین

دوره 37، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 177-184

حمیدرضا عبدالصمدی؛ شهربانو رعدی؛ پوراندخت داوودی؛ عباس شکری؛ شکوفه جمشیدی؛ علی حیدری؛ محسن رستمی؛ فاطمه احمدی متمایل


3. بررسی تغییرات موقتی حسی لب پایین به دنبال استئوتومی‏ ساژیتال اسپلیت دوطرفه

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 309-316

برات الله شبان؛ مژگان کاظمیان


4. ارزیابی پیچ‏های ثابت کننده بین فکی در درمان شکستگی‏های فک پایین

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 115-120

عطاء الله حبیبی؛ امین راه پیما؛ علیرضا حلاج مفرد