کلیدواژه‌ها = نئوپلاسم
تعداد مقالات: 3
1. افزایش حجم لثه به عنوان اولین علامت لنفوم غیرهوچکین: گزارش یک مورد

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 185-192

مریم بهاروند؛ حامد مرتضوی؛ فاطمه باقری


2. گزارش یک مورد نادر فیبروز هیستیوسایتومای بدخیم فک پایین

دوره 37، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 177-184

حمیدرضا عبدالصمدی؛ شهربانو رعدی؛ پوراندخت داوودی؛ عباس شکری؛ شکوفه جمشیدی؛ علی حیدری؛ محسن رستمی؛ فاطمه احمدی متمایل


3. مروری بر تومور پیندبورگ

دوره 35، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 223-236

عطاءالله حبیبی