نویسنده = جعفر قره چاهی
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه میزان استحکام کششی چهارنوع دندان مصنوعی آکریلی در محیط آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 105-112

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ محمد اسدالله زاده؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مریم قره چاهی


2. پروتز ترکیبی مسدودکننده– چشم با استفاده از مگنت : یک گزارش بالینی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 237-242

جعفر قره چاهی؛ امیر طاهر میرمرتضوی


3. بررسی مقایسه‏ ای ‏مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت‏پذیر، استرین دائمی و سختی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 291-298

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مهران بهرامی؛ حبیب الله اسماعیلی


4. ساخت پروتز گوش متکی بر ایمپلنت (گزارش مورد)

دوره 34، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 255-262

جعفر قره چاهی؛ مهدی صدفی


6. بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 161-168

جعفر قره چاهی؛ فاطمه رستمخانی؛ محمد اسدا... زاده؛ سیدمجتبی زبرجد


7. ساخت پروتز بینی متصل به پروتز پارسیل مسدود کننده فک بالا بوسیله مگنت

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 83-88

جعفر قره چاهی؛ امیرعباس صبوری


8. بررسی اثر موقعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران بی دندان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 385-292

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ حسین اخویزادگان؛ نفیسه نفیسه اسدزاده عقدایی