نمایه نویسندگان

آ

 • آرش، ولی ا... تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظوردرمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div I [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 126-133]

ا

 • احمدیان یزدی، اعظم مطالعة توصیفی بهداشت و سلامت دهان در دوران بارداری در گروهی از زنان آسیایی مقیم انگلستان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 93-99]
 • اسدزاده عقدائی، نفیسه مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 100-107]
 • اکبری، حسین مقایسه تاثیر کاربرد موضعی کاپسایسین، زوستریک و مرفین در تکمیل بی حسی دندانهای دارای پالپ آماسی که با بی حسی‌های رایج کاملاً بی حس نمی شوند. [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 31-36]
 • ایمانی مقدم، ماهرخ واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 75-84]

ب

 • باصفا، محمد تمپلیت سفالومتری‌ کودکان‌ 11 تا 13ساله‌ دارای‌ اکلوژن‌ نرمال در مشهد [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 108-115]
 • بیدار، مریم مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 139-143]
 • بیدار، مریم بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 150-154]
 • بصیر، لیلا بررسی میزان شیوع اپن بایت در دانش آموزان 11 تا 14 ساله مدارس راهنمایی پسرانه شهر اهواز در سال 1380 [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 11-16]

پ

 • پاک فطر، آتس سا بررسی اثرات درمانی دهان شویه دگزامتازون 1/0% بر روی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس و لیکن پلان اروزیو [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 116-121]

ج

 • جاویدی، زری بررسی اثرات درمانی دهان شویه دگزامتازون 1/0% بر روی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس و لیکن پلان اروزیو [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 116-121]
 • جاویدی، مریم مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26 [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 144-149]
 • جوادزاده، عباس بررسی اثرات درمانی دهان شویه دگزامتازون 1/0% بر روی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس و لیکن پلان اروزیو [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 116-121]

چ

 • چگین، پرویز بررسی وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی مرکز تحقیقات درمانی آموزشی و پژوهشی دیابت شهرستان آمل [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 67-74]

ح

 • حافظ، محمد تقی بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 150-154]
 • حبیبی، عطاءا.. گزارش یک مورد ازهیپرپلازی یکطرفه زائده کرونوئید با ایجادآسیمتری صورت و محدودیت حرکتی فک تحتا نی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 185-188]
 • حبیبی، عطاءا... بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال در اعمال جراحی ارتوگناتیک [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 7-10]
 • حراجی، افشین اندازه گیری مدت زمان تزریق بی حسی موضعی در روش بلاک عصب دندانی- تحتانی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 122-125]
 • حراجی، افشین گزارش یک مورد ازهیپرپلازی یکطرفه زائده کرونوئید با ایجادآسیمتری صورت و محدودیت حرکتی فک تحتا نی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 185-188]
 • حراجی، افشین بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال در اعمال جراحی ارتوگناتیک [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 7-10]

خ

 • خادم حسینی، احمد اندازه گیری مدت زمان تزریق بی حسی موضعی در روش بلاک عصب دندانی- تحتانی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 122-125]
 • خانه مسجدی، ماشاء الله بررسی میزان شیوع اپن بایت در دانش آموزان 11 تا 14 ساله مدارس راهنمایی پسرانه شهر اهواز در سال 1380 [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 11-16]
 • خانه‌ مسجدی‌، ماشاء الله‌ تمپلیت سفالومتری‌ کودکان‌ 11 تا 13ساله‌ دارای‌ اکلوژن‌ نرمال در مشهد [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 108-115]

د

 • دلاوریان، زهرا گزارش تظاهرات دهانی – صورتی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد و درمانگاه پوست بیمارستان قائم ( عج ) مشهد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 85-92]

ر

 • رادور، مهرداد تعیین نیاز درمانی پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 180-184]
 • رادور، مهرداد بررسی وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی مرکز تحقیقات درمانی آموزشی و پژوهشی دیابت شهرستان آمل [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 67-74]

ز

 • زردادی، علیرضا مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 139-143]
 • زرین قلم، مهری تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظوردرمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div I [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 126-133]

س

 • سید صفی زاده، سید حمیدرضا بررسی کلینیکی ترمیم توام کامپازیت – آمالگام در دندانهای مولر شیری (مطالعه مقدماتی) [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 166-172]
 • سیفی، مهدیه بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 134-138]

ش

 • شبان، برات ا.. گزارش یک مورد ازهیپرپلازی یکطرفه زائده کرونوئید با ایجادآسیمتری صورت و محدودیت حرکتی فک تحتا نی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 185-188]
 • شبان، برات ا... بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال در اعمال جراحی ارتوگناتیک [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 7-10]
 • شریفی، اسماعیل مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 100-107]
 • شریفی، سید شمس الدین مطالعه شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشهای رزمی ورزشکاران مشهد در سال 1380 [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 37-42]
 • شهابی‌، مصطفی‌ بررسی‌ ارتباط پلان‌ مندیبول‌ با تحتانی‌ترین‌ نقطه‌ Posterior Cranial Fossa در افراد دارای ‌ صورت‌ با ارتفاع طبیعی‌ [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 17-24]

ص

 • صابونی، محمدرضا بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 134-138]
 • صابونی، محمدرضا بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 155-159]
 • صالحی نژاد، جهانشاه بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 150-154]
 • صنعت‌خانی، مجید مطالعة توصیفی بهداشت و سلامت دهان در دوران بارداری در گروهی از زنان آسیایی مقیم انگلستان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 93-99]

ض

 • ضرابی، محمد حسن مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 139-143]
 • ضرابی، محمد حسن بررسی آناتومی کانالهای دندان پرمولر اول فک پائین بوسیله استریومیکروسکوپ [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 25-30]

ط

 • طاهری، مرتضی تعیین نیاز درمانی پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 180-184]
 • طاهری، مرتضی بررسی وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی مرکز تحقیقات درمانی آموزشی و پژوهشی دیابت شهرستان آمل [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 67-74]
 • طلعتی، علی مقایسه تاثیر کاربرد موضعی کاپسایسین، زوستریک و مرفین در تکمیل بی حسی دندانهای دارای پالپ آماسی که با بی حسی‌های رایج کاملاً بی حس نمی شوند. [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 31-36]

ع

 • عادل کاردان، زینب بررسی کلینیکی میزان موفقیت بازسازی داخل دهانی ترمیمهای چینی باند شونده به فلز [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 43-48]
 • عجمی، بهجت الملوک مطالعه شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشهای رزمی ورزشکاران مشهد در سال 1380 [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 37-42]
 • علاقه مند، همایون بررسی تأثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت مینای لبه لثه ای ترمیم های کامپازیتی خلفی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 173-179]

ف

 • فرمند، کاملیا گزارش تظاهرات دهانی – صورتی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد و درمانگاه پوست بیمارستان قائم ( عج ) مشهد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 85-92]
 • فلاح رستگار، اکبر مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26 [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 144-149]

ق

 • قاضیانی، پری مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26 [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 144-149]
 • قدوسی، جمیله بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 150-154]
 • قنبرزاده، جلیل بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 155-159]
 • قنبرزاده، جلیل بررسی کلینیکی میزان موفقیت بازسازی داخل دهانی ترمیمهای چینی باند شونده به فلز [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 43-48]
 • قهرمانلو، احمد بررسی استحکام باند چینی دندانی اپک T114 و دنتین D4 جدید مورد استفاده در سیستم چینی- فلز و مقایسه آن با چینی دندانی کارخانه ویتا [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 49-56]
 • قوام نصیری، مرجانه مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کامپازیت های Ideal Makoo و Tetric Flow بتوسط کاربرد دو ادهزیو عاجی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 160-165]
 • قوام نصیری، مرجانه تاثیر تمیز کننده اولتراسونیک در قدرت باند آلیاژ بیس متال به مینا پس از آماده سازی سطحی با اسید و سندبالاست [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 57-66]

گ

 • گوهریان، رضا مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 100-107]
 • گوهریان، رضا بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 134-138]
 • گوهریان، رضا بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 155-159]
 • گوهریان، رضا بررسی کلینیکی میزان موفقیت بازسازی داخل دهانی ترمیمهای چینی باند شونده به فلز [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 43-48]

م

 • مرادی، سعید بررسی آناتومی کانالهای دندان پرمولر اول فک پائین بوسیله استریومیکروسکوپ [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 25-30]
 • مظهری، فاطمه بررسی کلینیکی ترمیم توام کامپازیت – آمالگام در دندانهای مولر شیری (مطالعه مقدماتی) [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 166-172]
 • معظّمی، سیّد مصطفی بررسی تأثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت مینای لبه لثه ای ترمیم های کامپازیتی خلفی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 173-179]
 • مکارم، عباس بررسی کلینیکی ترمیم توام کامپازیت – آمالگام در دندانهای مولر شیری (مطالعه مقدماتی) [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 166-172]
 • مکارم، عباس مطالعه شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشهای رزمی ورزشکاران مشهد در سال 1380 [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 37-42]
 • ملک نژاد، فاطمه مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کامپازیت های Ideal Makoo و Tetric Flow بتوسط کاربرد دو ادهزیو عاجی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 160-165]
 • ملک نژاد، فاطمه تاثیر تمیز کننده اولتراسونیک در قدرت باند آلیاژ بیس متال به مینا پس از آماده سازی سطحی با اسید و سندبالاست [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 57-66]

ن

 • نجفی، محمد حسن تعیین نیاز درمانی پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 180-184]
 • نجفی، محمد حسن بررسی وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی مرکز تحقیقات درمانی آموزشی و پژوهشی دیابت شهرستان آمل [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 67-74]

ه

 • هادی‌ پور، مهدی‌ بررسی‌ ارتباط پلان‌ مندیبول‌ با تحتانی‌ترین‌ نقطه‌ Posterior Cranial Fossa در افراد دارای ‌ صورت‌ با ارتفاع طبیعی‌ [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 17-24]

ی

 • یوسفی، عباس بررسی استحکام باند چینی دندانی اپک T114 و دنتین D4 جدید مورد استفاده در سیستم چینی- فلز و مقایسه آن با چینی دندانی کارخانه ویتا [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 49-56]