کلیدواژه‌ها = پالپوتومی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه پروپولیس ایرانی و فرموکرزول در پالپوتومی مولرهای شیری: یک مطالعه اولیه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 267-274

هما نورالهیان؛ معصومه ابراهیمی؛ مریم جاویدی؛ فاطمه میر


3. مقایسه میزان موفقیت پالپوتومی مولرهای شیری به روش سولفات فریک با استفاده از سمان‏های زینک اکساید اوژنول و تری اکسید معدنی متراکم – مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 317-330

حسین نعمت اللهی؛ ماهرخ ایمانی مقدم؛ کتایون صفری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ حبیب الله اسماعیلی


5. مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 211-220

بهجت الملوک عجمی؛ مرجانه قوام نصیری؛ سارا شفیعی