کلیدواژه‌ها = پرسیکا
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه آزمایشگاهی اثرات ضدمیکروبی پرسیکا و کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس

دوره 34، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 153-160

محمد مهدی یاقوتی خراسانی؛ سپیده آثار؛ امید رضا حسینی


3. مقایسه اثرات دهان شویه کلرهگزیدین و پرسیکا برروی وضعیت پریودنشیوم بیماران ارتدنسی ثابت

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 183-190

مریم پوستی؛ مهرداد رادور؛ شکوفه یعقوبی؛ روناک احمدی