کلیدواژه‌ها = دانشجویان دندانپزشکی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آگاهی دانشجویان دندان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به کاربرد توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 174-183

سیده فاطمه میرشفیعی لنگری؛ مریم جوهری؛ احسان موعودی؛ زهراسادات مدنی


2. بررسی ترجیحات دانشجویان دندانپزشکی مشهد در مورد ساختار اسلایدهای آموزشی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 351-362

پگاه مسنن مظفری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ مریم امیرچقماقی؛ امیرعباس آذریان؛ نوشین جلایری پناه


3. بررسی انگیزه‏ها و دیدگاه‏های دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد پیرامون انتخاب رشته تحصیلی خویش در سال 1389

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-84

حسین نعمت اللهی؛ مریم مهرابخانی؛ سحر غفارپور؛ ابوالفضل قاسمی


5. فراوانی نقص دید رنگ در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد و بررسی عوامل مرتبط با آن

دوره 37، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 185-200

محمد دریائیان؛ مهدیه سیفی؛ ناهید رمضانی


6. بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی مشهد در رابطه با کنترل عفونت در سال 1386

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 53-62

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی؛ زهرا صدیقی