کلیدواژه‌ها = دندان نهفته
تعداد مقالات: 5
2. دندان‏های اضافه متعدد در بیمار غیر سندرومیک: گزارش مورد

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-84

مجید عشق پور؛ رضا شاه اکبری؛ برات ا... شبان


3. بررسی فراوانی تومورهای ادونتوژنیک در زاهدان (ایران) در طی سال‏های 1389-1379

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 149-156

حمیده کده؛ شیرین سراوانی؛ طاهره نصرت زهی؛ فیض الرحمن رسولی زاده


4. ارزیابی هیستوپاتولوژیک فضای رادیولوسنت نرمال اطراف تاج دندان عقل نهفته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 99-106

مریم سیدمجیدی؛ سینا حقانی فر؛ رامین فروغی؛ محمود حاجی احمدی؛ ندا محمدپور


5. ارزیابی مقایسه ای توموگرافی اسپیرال در تعیین موقعیت دندان‏های نهفته فک بالا با نتایج بعد از جراحی

دوره 34، شماره 1، بهار 1389، صفحه 33-46

زهرا دلیلی؛ جلیل خادمی؛ غلامحسین ادهم؛ سعید بشر