نویسنده = معصومه ابراهیمی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی مشهد در رابطه با کنترل عفونت در سال 1386

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 53-62

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی؛ زهرا صدیقی


4. بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان (dmft) کودکان 7-6 ساله کودکستانی شهر مشهد در سال 1380

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 235-242

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی


5. بررسی ضایعات دهانی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد سا ل 1380

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 91-96

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی؛ اشرف محمدزاده؛ ثمینه مظفرمقدم