نویسنده = فاطمه ملک نژاد
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه استحکام شکست و قابلیت ترمیم مجدد شش روش ترمیم پرمولرهای ماگزیلاری اندو شده

دوره 36، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-78

فاطمه ملک نژاد؛ نسرین سرابی؛ سمیه شوریده یزدی


3. ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 193-198

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان؛ فاطمه ملک نژاد


4. مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کامپازیت های Ideal Makoo و Tetric Flow بتوسط کاربرد دو ادهزیو عاجی

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 160-165

مرجانه قوام نصیری؛ فاطمه ملک نژاد