نویسنده = شاهین کسرایی
تعداد مقالات: 3
1. اثر لیزرهای Er:YAG و Nd:YAG بر روی استحکام باند میکروتنسایل یک نوع ادهزیو نسل 6 دو مرحله‌ای

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 335-344

لقمان رضایی صوفی؛ شاهین کسرایی؛ کیانا قنادان


2. مقایسه انرژی آزاد سطحی کامپوزیت‏ های دندانی با پایه سیلوران و متاکریلات پس از سفیدکردن دندان‏ ها

دوره 39، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 155-162

لقمان رضایی صوفی؛ زهرا خاموردی؛ شاهین کسرایی؛ فرشید وحدتی نیا؛ یاسمن صادقی


3. مقایسه آزمایشگاهی اثربخشی دو سیستم سفیدکننده دندان 16% Kimia و 15% Opalesence PF

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 253-262

شاهین کسرایی؛ زهرا خاموردی؛ سلیمه کاغذی