نویسنده = بهجت الملوک عجمی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ریسک فاکتورهای مرتبط با پوسیدگی در کودکان زیر 6 سال تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر مشهد در سال 1391

دوره 38، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 257-266

مریم مهرابخانی؛ بهجت الملوک عجمی؛ مهرناز خادمی؛ سارا ارسطو


2. بررسی دفع ادراری فلوراید پس از استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید در کودکان 12-6 ساله

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 269-278

بهجت الملوک عجمی؛ محمد حسن زاده خیاط؛ مریم مهرابخانی؛ زهرا خشایارمنش


5. بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان (dmft) کودکان 7-6 ساله کودکستانی شهر مشهد در سال 1380

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 235-242

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی


6. بررسی ضایعات دهانی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد سا ل 1380

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 91-96

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی؛ اشرف محمدزاده؛ ثمینه مظفرمقدم


7. مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 211-220

بهجت الملوک عجمی؛ مرجانه قوام نصیری؛ سارا شفیعی


8. مطالعه شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشهای رزمی ورزشکاران مشهد در سال 1380

دوره 27، شماره 1,2، بهار 1382، صفحه 37-42

بهجت الملوک عجمی؛ عباس مکارم؛ سید شمس الدین شریفی