کلیدواژه‌ها = پروپولیس
تعداد مقالات: 3
1. تعیین اثر خمیردندان حاوی پروپولیس بر پلاک دندانی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاهدان

دوره 43، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 323-330

سمیه انصاری مقدم؛ علیرضا رئیسی؛ میترا مهربانی؛ علیرضا انصاری مقدم


2. تعیین اثر پروپولیس تهیه شده در ایران بر پلاک دندانی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی قزوین

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 167-176

محمدرضا ناصح؛ نعمت اله غیبی؛ حسن جهانی هاشمی؛ الهه عزیزلو؛ زهرا علیزاده طبری


3. مقایسه پروپولیس ایرانی و فرموکرزول در پالپوتومی مولرهای شیری: یک مطالعه اولیه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 267-274

هما نورالهیان؛ معصومه ابراهیمی؛ مریم جاویدی؛ فاطمه میر