کلیدواژه‌ها = ایبوپروفن
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه اثربخشی تجویز پروفیلاکتیک ایبوپروفن و تلتونال بر کاهش درد پس از درمان ریشه دندان

دوره 39، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 373-382

محمد مهدی یاقوتی خراسانی؛ درسا کابلی نژاد