کلیدواژه‌ها = مولر سوم
تعداد مقالات: 3
2. بررسی فراوانی غیبت مادرزادی مولر سوم و تغییرات همراه با آن در مراجعه کنندگان 25-14 ساله به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1385

دوره 34، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-24

عطاالله حبیبی؛ ماهرخ ایمانی مقدم؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سارا توکلی زاده


3. گزارش مورد : جابجا شدن دندان عقل مندیبل به فضای پتریگومندیبولار در حین کشیدن دندان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 253-256

مجید عشق پور؛ فرامرز بابازاده؛ علی اصغر حسین پور خرازی