کلیدواژه‌ها = دندانپزشک عمومی
تعداد مقالات: 5
2. درمان های ارتودنسی توسط دندانپزشکان عمومی - شیراز

دوره 38، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 375-386

هومن ظریف نجفی؛ مرتضی عشاق؛ حمیدرضا پاکشیر؛ محمدتقی محبی


3. مقایسه آگاهی دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی در ارتباط با اسکواموس سل کارسینومای دهان (همدان-ایران)

دوره 36، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-36

شکوفه جمشیدی؛ معصومه زرگران؛ عباس مقیم بیگی؛ مصطفی دلخواه؛ فهیمه بقایی


4. بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در ارتباط با سرطان دهان در مشهد-ایران در سال 1387

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 107-114

شادی ثقفی؛ رضا زارع محمودآبادی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ فرناز فلکی؛ شهاب فرخی زاد


5. بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بابل در ارتباط با سرطان دهان در سال 1383

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 309-318

مینا مطلب نژاد؛ مریم هدایتی