کلیدواژه‌ها = فک بالا
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد پرفوراسیون وسیع فک بالا ناشی از موکورمایکوزیس و درمان آن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 335-340

حمیدرضا عبدالصمدی؛ مهدیه زرآبادی پور؛ سمیرا ساعتی؛ پرویز ترک زبان؛ حافظ آریامنش؛ فاطمه احمدی متمایل


2. درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال : گزارش یک مورد

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 275-278

محمد حسن ضرابی؛ هومن جلیل زاده تهرانی