کلیدواژه‌ها = موکورمایکوزیس
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد پرفوراسیون وسیع فک بالا ناشی از موکورمایکوزیس و درمان آن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 335-340

حمیدرضا عبدالصمدی؛ مهدیه زرآبادی پور؛ سمیرا ساعتی؛ پرویز ترک زبان؛ حافظ آریامنش؛ فاطمه احمدی متمایل


2. پروتز ترکیبی مسدودکننده– چشم با استفاده از مگنت : یک گزارش بالینی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 237-242

جعفر قره چاهی؛ امیر طاهر میرمرتضوی