کلیدواژه‌ها = استحکام شکست
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر جنس Post-Core بر استحکام شکست در بازسازی تاج دندان های درمان ریشه شده

دوره 44، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-34

ساره حبیب زاده؛ محمد جواد خرازی فرد


2. تاثیر فرول و نوع سمان بر استحکام شکست دندان های پست، کور و کراون شده

دوره 32، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 183-188

نفیسه اسدزاده عقدایی؛ رضا گوهریان؛ امین اسدالهی


3. بررسی استحکام شکست دندان های ترمیم شده با سه نوع آنله همرنگ دندان

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 289-300

علی اصغر علوی؛ سمیه زاهدی


4. بررسی استحکام شکست دندان های پست کراون شده با و بدون فرول

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 117-124

رضا گوهریان؛ نفیسه اسدزاده عقدایی


5. مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 211-220

بهجت الملوک عجمی؛ مرجانه قوام نصیری؛ سارا شفیعی


6. تاثیر کامپازیت قابل جریان به عنوان لاینر زیر ترمیم آمالگام در استحکام شکست دندانهای خلفی اندو شده

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 83-90

مرجانه قوام نصیری؛ فاطمه ملک نژاد یزدی؛ رضا گوهریان