کلیدواژه‌ها = جراحی ارتوگناتیک
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه معایب و مزایای تکنیکهای الکتروسرجری و استفاده از اسکالپل در برشهای داخل دهانی جراحیهای ارتوگناتیک

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-158

رضا شاه اکبری؛ برات ا.. شبان؛ مجید عشق پور؛ شمسی کوهی خواجه ها؛ شمیمه اسدی


3. بررسی و مقایسه میزان از دست دادن خون حین انواع مختلف جراحی ارتوگناتیک

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 159-166

سیدجابر میرجانی؛ علیرضا شریفیان عطار؛ فاطمه خسروی؛ مجید عشق پور


4. بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال در اعمال جراحی ارتوگناتیک

دوره 27، شماره 1,2، بهار 1382، صفحه 7-10

افشین حراجی؛ عطاءا... حبیبی؛ برات ا... شبان