کلیدواژه‌ها = کودکان
تعداد مقالات: 6
5. مقایسه پروپولیس ایرانی و فرموکرزول در پالپوتومی مولرهای شیری: یک مطالعه اولیه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 267-274

هما نورالهیان؛ معصومه ابراهیمی؛ مریم جاویدی؛ فاطمه میر