کلیدواژه‌ها = آنالیز اجزای محدود
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثر Bevel و زوایای لبه ای حفره در توزیع استرس ترمیمهای کامپوزیتی غیرمستقیم به روش آنالیز اجزای محدود

دوره 42، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-201

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ رضا کارگر بداف


3. تاثیر پست‌ های بیضوی روی توزیع تنش‌ ها در دندان‌ های درمان ریشه شده: یک آنالیز اجزای محدود سه‌بعدی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 251-262

مجتبی محمودی؛ علیرضا سعیدی؛ مریم السادات هاشمی پور؛ پرویز امینی


4. بررسی توزیع تنش در طرح های مختلف اوردنچر متکی بر سه ایمپلنت به روش اجزای محدود

دوره 39، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-20

اسداله احمدزاده؛ فرنوش گل محمدی؛ محمدعلی ناصری