نویسنده = ماریه هنرمند
تعداد مقالات: 6
1. بررسی میزان آلفاآمیلاز بزاق در افراد مبتلا به هرپس راجعه لب

دوره 44، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 184-190

ماریه هنرمند؛ علیرضا نخعی؛ شیرین شایسته


2. بررسی سیالیک اسید تام بزاق در بیما ران مبتلا به لیکن پلان اروزیو دهانی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 143-148

لیلا فرهاد ملاشاهی؛ ماریه هنرمند؛ علیرضا نخعی؛ عالیه چرمه


3. شیوع مصرف تنباکوی غیرتدخینی در دانشجویان پسر دانشگاه‏های شهر زاهدان و آگاهی از مضرات آن در سال 1391

دوره 37، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 335-344

ماریه هنرمند؛ مجید صنعت خانی؛ محمود بیکی قاسمی


4. ارزیابی لثه دندان‏های مولر شیری ترمیم شده با روکش Stainless steel یک مطالعه گذشته نگر

دوره 34، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 125-134

محسن رمضانی؛ ناهید رمضانی؛ ماریه هنرمند؛ راحیل احمدی؛ محمد دریائیان؛ محمد علی حسینی


5. بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد عضلات جونده

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 77-82

ماریه هنرمند؛ عباس جوادزاده؛ حمید طوفانی اصل؛ اعظم السادات مدنی