نویسنده = کاظم فاطمی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 317-324

سیدعلی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ کاظم فاطمی؛ محمد گرایلی؛ عبدالله جوان


2. بررسی تأثیر ابتلا به پریودنتیت مزمن بر میزان بیان ژن TLR-2 و TLR-4 در بافت لثه ای

دوره 35، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 297-306

کاظم فاطمی؛ مهرداد رادور؛ عبدالرحیم رضایی؛ حمیدرضا عرب؛ هوشنگ رفعت پناه؛ حسن آذان گو خیاوی؛ یلدا دادپور


3. بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)

دوره 33، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 241-246

کاظم فاطمی؛ سید علی بنی هاشم راد؛ محمد توحیدی؛ سید حسین حسینی


4. بررسی کلینیکی پوشش سطوح عریان ریشه با استفاده از پیوند آزاد بافت همبند لثه به روش Subepithelial

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 227-234

کاظم فاطمی؛ علی اکبر خوشخونژاد؛ سید اصغر میر عمادی


5. بررسی وضعیت بهداشت دهان و لثه در کودکان دیالیزی بیمارستان دکتر شیخ مشهد

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 221-226

حمید رضا عرب؛ کاظم فاطمی؛ محمد اسماعیلی