نویسنده = فاطمه سادات معین زاده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خمیر مخاط‌ چسب چای سبز بر درمان زخم‌های آفتی عودکننده دهان

دوره 44، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 279-288

عاتکه موقری پور؛ پیام خزائلی؛ نازنین کامیاب؛ مهسا پورزمانی؛ فاطمه سادات معین زاده؛ محمود شیخ فتح الهی