بررسی شیوع اختلالات گیجگاهی فکی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران در سال ۱۳۸۴

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 مربی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 دستیار تخصصی گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Temporomandibular Disorders and it’s Related Factors in Dental School of Azad University of Tehran in 2005

نویسندگان [English]

  • Eshagh Lasemi 1
  • Fina Navi 2
  • Samira Basir Shabastari 3
1 Assistant Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Surgery, Dental School, Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Instructor, Dept of Oral & Maxillofacial Surgery, Dental School, Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Post Graduate Student, Dept of Oral Medicine, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran