تأثیر کاربرد موضعی داکسی سایکلین روی خون رسانی مجدد دندان نابالغ دوباره کاشته شده سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 استادیار گروه داروسازی صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


عنوان مقاله [English]

Effect of Topical Application of Doxycycline on Pulp Revascularization in Replanted Immature Dog Teeth

نویسندگان [English]

  • Masoud Barati 1
  • GholamReza Jahanshahi 2
  • SayedMohsen Jalalzadeh 3
  • Abolfazl Aslani 4
1 Assistant Professor, Dept of Endodontics, Dental School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Pathology, Dental School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Endodontics, Dental School, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4 Assistant Professor, Dept of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran