توزیع دما و تنش حرارتی در دندان‌های ترمیم شده با انله به روش اجزاء محدود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد

2 استادیار گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان.

چکیده

هدف: در این مطالعه با استفاده از روش اجزاء محدود، توزیع دما و تنش حرارتی در دندان‌های ترمیم شده با انله‌های سرامیک و ‏طلا بررسی شده است. ‏
مواد و روش‌ها: هندسه دقیق دندان مولر اول پایین با استفاده از روش اسکن سه بعدی تهیه شده و مدل دندان شامل مینا, عاج, ‏سمان رزینی و ترمیم انله (از دو جنس مختلف آلیاژ طلا نوع 2 و سرامیک لیتیوم دی سیلیکات) در نرم افزار آباکوس ساخته شده ‏است. تاج دندان به مدت دو ثانیه تحت دمای سرد و گرم (4 و60 درجه سانتیگراد) قرار گرفته و توزیع دما و تنش حرارتی در بافت ‏دندان و ترمیم محاسبه شده است. ‏
یافته‌ها: الگوی توزیع دما و تنش در هر دو حالت ترمیم سرامیک و ترمیم طلا مشابه است اما انتقال حرارت از سطح به عمق ‏دندان، در دندان ترمیم شده با طلا بیشتر از دندان ترمیم شده با سرامیک است. در هر دو حالت دما، بیشینه تنش ایجاد شده در ‏همه قسمت‌ها (مینا، عاج، سمان و ترمیم)، در حالت ترمیم با سرامیک بیشتر از ترمیم با طلا بود. در همه حالت‌ها، تنش در سطح ‏تماس با کف جینجیوال حفره از سایر بخش‌های ترمیم بیشتر بود. بیشترین تنش در مینای دندان اتفاق افتاد و در مورد عاج، در ‏همه حالت‌ها، تنش در ناحیه سرویکال از دیگر بخش‌ها بیشتر بود.‏
نتیجه گیری: در ترمیمهای عمیق و نزدیک به عصب، انله سرامیک انتخاب مناسبی است و حرارت کمتری به عمق دندان منتقل ‏می کند، در حالی که در ترمیمهای دارای عمق کمتر، انله طلا انتخاب بهتری است و تنش کمتری در بافت دندان ایجاد می کند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temperature and thermal stress distributions in onlay restored teeth utilizing finite element analysis

نویسندگان [English]

  • Homa Farahzadi 1
  • Azar Alimi 2
  • Masoud Rahaeifard 3
1 Dental Student, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University.
چکیده [English]

Objective: This study is performed to investigate the distribution of temperature and thermal ‎stresses in ceramic and gold onlay restorations using 3D finite element analysis. ‎
Materials and Methods: A three-dimensional model of mandibular first molar is created using 3D ‎scanning method. The simulated model is consisted of enamel, dentin, resin cement and onlay ‎restoration (made of type 2 gold alloy or lithium di-silicate ceramic). The crown of the tooth is ‎subjected to temperature changes (4°C or 60°C) for 2 seconds and the temperature distribution and ‎also resultant stresses in the tooth are analyzed. ‎
Results: The pattern of temperature and stress distribution is the same in both restorations but heat ‎transfer from the surface to the depth of the tooth in gold restoration is more than ceramic ‎restoration. The maximum stresses in all parts (enamel, dentin, cement and onlay), in ceramic ‎restoration is more than gold restoration. In both restorations, the stress at the gingival contact ‎surface of the cavity is higher than the other parts of restoration. The maximum stress is detected in ‎the enamel. Moreover, thermal stress in the cervical area of dentin is higher than other parts of ‎dentin. ‎
Conclusion: According to the findings of this research, ceramic onlay (which shows better heat ‎isolation) is proposed for deep restorations while due to lower thermal stress in gold onlay, it is ‎more efficient for restorations with shallow depth cavities. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onlay restoration
  • Finite element analysis
  • Ceramic
  • gold alloy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 08 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1399